انجام سفارش

   
15-05-92 به روزگوناگون

20 آیتم ها
10-03-92 به روزانگشتر

17 آیتم ها
10-03-92 به روزگوشواره

133 آیتم ها
15-05-92 به روزدستبند

66 آیتم ها
10-03-92 به روزگردنبند

40 آیتم ها
10-03-92 به روزسرویس و نیم ست

67 آیتم ها
15-05-92 به روز


 

 

سرویس و نیم ست

کد کالای مورد نظر را با توجه به توضیحات بخش انجام سفارش به تلفن 11 90 80 77 -021 ( ساعات 11 الی 22 ) ارائه فرمائید

جهت خرید حضوری به این آدرس مراجعه نمائید : میدان نبوت ( هفت حوض ) ، پاساژ نبوت ، طبقه همکف ، پلاک 38 ، فروشگاه بدلیجات زرین


برای بزرگ کردن هر عکس ، بروی آن کلیک کنید


کد 104

20-01-92
سرویس تیتانیوم - نگین کریستال مدل اشکی

مارک وانفی - طرح ایتالیا

رنگ سبز

95،000
تومان


کد 103

10-03-92
سرویس کامل مروارید طبیعی

متشکل از 296 قطعه مروارید طبیعی به قطر 5 میلیمتر


380،000
تومان


کد 102

15-03-92
سرویس کامل تیتانیوم - نگین کاری کریستال


مارک وانفی - طرح ایتالیا


110،000
تومان


کد 101

15-05-92
سرویس کامل تیتانیوم - نگین کاری کریستال

مارک وانفی - طرح ایتالیا


110،000
تومان


کد 108

21-01-92
سرویس کامل تیتانیوم - نگین مدل اشکی

80،000
تومان


کد 107

20-01-92
سرویس کامل تیتانیوم

نگین فیروزه ای

80،000
تومان


کد 106

20-01-92
نیم ست تیتانیوم - نگین کریستال مدل انگوری
آبکاری ممتاز

هفت رنگ

280،000
تومان


کد 105

20-01-92
نیم ست تیتانیوم - نگین کریستال مدل انگوری
آبکاری ممتاز

رنگ عسلی

280،000
تومان


کد 112

21-01-92
نیم ست تیتانیوم - نگین کریستال مثلثی

مارک وینویز - طرح ایتالیا

رنگ آبی

50،000
تومان


کد 111

21-01-92
نیم ست تیتانیوم - نگین کریستال مثلثی

مارک وینویز - طرح ایتالیا

رنگ عسلی

50،000
تومان


کد 110

21-01-92
نیم ست تیتانیوم - نگین کریستال مثلثی

مارک وینویز - طرح ایتالیا

رنگ بنفش

50،000
تومان


کد 109

21-01-92
نیم ست تیتانیوم نگین کریستال
مدل قو

هفت رنگ

180،000
تومان


کد 116

21-01-92
نیم ست تیتانیوم - نگین کریستال مثلثی

مارک وانفی - طرح ایتالیا

رنگ سبز

90،000
تومان


کد 115

21-01-92
نیم ست تیتانیوم - نگین کریستال مثلثی

مارک وانفی - طرح ایتالیا

رنگ آبی

90،000
تومان


کد 114

21-01-92
نیم ست تیتانیوم - نگین کریستال مثلثی

مارک وینویز - طرح ایتالیا

رنگ سبز

50،000
تومان


کد 113

21-01-92
نیم ست تیتانیوم - نگین کریستال مثلثی

مارک وینویز - طرح ایتالیا

رنگ قرمز

50،000
تومان


کد 120

21-01-92
نیم ست تیتانیوم - نگین کریستال مستطیل

مارک گوراچی - طرح ایتالیا

رنگ سبز

95،000
تومان


کد 119

21-01-92
نیم ست تیتانیوم - نگین کریستال مستطیل

مارک گوراچی - طرح ایتالیا

رنگ عسلی

95،000
تومان


کد 118

21-01-92
نیم ست تیتانیوم - نگین کریستال مثلثی

مارک وانفی - طرح ایتالیا

رنگ مشکی

90،000
تومان


کد 117

21-01-92
نیم ست تیتانیوم - نگین کریستال مثلثی

مارک وانفی - طرح ایتالیا

رنگ قرمز

90،000
تومان


کد 124

22-01-92
نیم ست تیتانیوم - نگین کاری کریستال

مارک وانفی - طرح ایتالیا

نقره ای

44،000
تومان


کد 123

22-01-92
نیم ست تیتانیوم - نگین کاری کریستال

مارک وانفی - طرح ایتالیا

طلائی

44،000
تومان


کد 122

21-01-92
سرویس کامل تیتانیوم - طرح پروانه

80،000
تومان


کد 121

21-01-92
نیم ست تیتانیوم - نگین کریستال مستطیل

مارک گوراچی - طرح ایتالیا

رنگ روشن

95،000
تومان


کد 128

22-01-92
نیم ست تیتانیوم - نگین معلق کریستال

مارک وانفی - طرح ایتالیا

رنگ آبی

50،000
تومان


کد 127

22-01-92
نیم ست تیتانیوم - نگین کریستال

مارک وانفی - طرح ایتالیا

50،000
تومان


کد 126

22-01-92
نیم ست تیتانیوم ورساچی

مارک وانفی - طرح ایتالیا

طلائی

55،000
تومان


کد 125

22-01-92
نیم ست تیتانیوم ورساچی

مارک وانفی - طرح ایتالیا

نقره ای

55،000
تومان


کد 132

22-01-92
نیم ست تیتانیوم ورساچی

58،000
تومان131 کد

15-05-92
سرویس کامل تیتانیوم - نگین کاری کریستال

مارک وانفی - طرح ایتالیا

90،000
تومان


کد 130

15-05-92
سرویس کامل تیتانیوم - نگین کاری کریستال

مارک وانفی - طرح ایتالیا

90،000
تومان


کد 129

22-01-92
نیم ست تیتانیوم - نگین معلق کریستال

مارک وانفی - طرح ایتالیا

رنگ سبز

50،000
تومان


کد 136

15-05-92
سرویس تیتانیوم - نگین کاری

مارک وانفی - طرح ایتالیا

طلائی

110،000
تومان


کد 135

15-05-92
سرویس تیتانیوم - ترکیب
نگین کریستال و مدل مروارید

مارک وانفی - طرح ایتالیا

98،000
تومان


کد 134

22-01-92
سرویس کامل تیتانیوم - مدل مروارید

مارک وانفی - طرح ایتالیا

140،000
تومان


کد 133

22-01-92
سرویس کامل تیتانیوم - ترکیب نگین کریستال و برچسب

80،000
تومان


کد 140

22-01-92
نیم ست تیتانیوم - صدف سفید

مارک وانفی - طرح ایتالیا

80،000
تومان


کد 139

22-01-92
نیم ست تیتانیوم - نگین کاری کریستال

مارک وانفی - طرح ایتالیا

نقره ای

44،000
تومان


کد 138

22-01-92
نیم ست تیتانیوم - نگین کاری کریستال

مارک وانفی - طرح ایتالیا

طلائی

44،000
تومان


کد 137

15-05-92
سرویس تیتانیوم - نگین کاری کریستال

مارک وانفی - طرح ایتالیا

نقره ای

110،000
تومان


کد 144

15-05-92
سرویس کامل تیتانیوم - نگین کاری کریستال

مارک وانفی - طرح ایتالیا

90،000
تومان


کد 143

22-01-92
سرویس تیتانیوم - نگین کاری کریستال

مارک وانفی - طرح ایتالیا

نقره ای

58،000
تومان


کد 142

22-01-92
سرویس تیتانیوم - نگین کاری کریستال

مارک وانفی - طرح ایتالیا

طلائی

58،000
تومان


کد 141

15-05-92
سرویس تیتانیوم - نگین کریستال اشکی

100،000
تومان


کد 148

15-05-92
سرویس کامل تیتانیوم - نگین کاری کریستال

مارک وانفی

نقره ای

120،000
تومان


کد 147

22-01-92
نیم ست تیتانیوم - نگین کاری

35،000
تومان


کد 146

22-01-92
نیم ست تیتانیوم - نگین کاری

35،000
تومان


کد 145

22-01-92
نیم ست تیتانیوم - نگین کریستال

مارک لوسیوز

30،000
تومان


کد 152

15-05-92
سرویس تیتانیوم - نگین کریستال

مارک وانفی

110،000
تومان


کد 151

15-05-92
سرویس کامل تیتانیوم - نگین کاری کریستال

مارک وانفی

طلائی

98،000
تومان


کد 150

15-05-92
سرویس کامل تیتانیوم - نگین کاری کریستال

مارک وانفی

نقره ای

98،000
تومان


کد 149

15-05-92
سرویس کامل تیتانیوم - نگین کاری کریستال

مارک وانفی

طلائی

120،000
تومان


کد 156

15-05-92
نیم ست تیتانیوم - نگین کاری کریستال

مارک وانفی

45،000
تومان


کد 155

15-05-92
نیم ست تیتانیوم - نگین کاری کریستال

مارک وانفی

طلائی

45،000
تومان


کد 154

15-05-92
نیم ست تیتانیوم - نگین کاری کریستال

مارک وانفی

نقره ای

45،000
تومان


کد 153

15-05-92
سرویس کامل تیتانیوم - نگین کاری کریستال

مارک وانفی

110،000
تومان


کد 160

15-05-92
نیم ست تیتانیوم - نگین کاری کریستال

مارک وانفی

55،000
تومان


کد 159

15-05-92
نیم ست تیتانیوم - نگین کاری کریستال

مارک وانفی

55،000
تومان


کد 158

15-05-92
نیم ست تیتانیوم - نگین کاری کریستال

مارک وانفی

45،000
تومان


کد 157

15-05-92
نیم ست تیتانیوم - نگین کاری کریستال

مارک وانفی

45،000
تومان


کد 164

15-05-92
نیم ست تیتانیوم - نگین کاری کریستال

مارک وانفی

نقره ای

55،000
تومان


کد 163

15-05-92
نیم ست تیتانیوم - نگین کاری کریستال

مارک توک

55،000
تومان


کد 162

15-05-92
نیم ست تیتانیوم - نگین کاری کریستال

مارک وانفی

55،000
تومان


کد 161

15-05-92
نیم ست تیتانیوم - نگین کاری کریستال

مارک وانفی

55،000
تومان

 


کد 167

15-05-92
نیم ست تیتانیوم

مارک وانفی

طلائی

55،000
تومان


کد 166

15-05-92
نیم ست تیتانیوم

مارک وانفی

نقره ای

55،000
تومان


کد 165

15-05-92
نیم ست تیتانیوم - نگین کاری کریستال

مارک وانفی

طلائی

55،000
تومان

 


کد 24

14-02-92
جعبه بسته بندی سفارشات

15،000
تومان


کد 23

14-02-92
جعبه بسته بندی سفارشات

10،000
تومان


کد 22

14-02-92
جعبه بسته بندی سفارشات

5،000
تومان


کد

14-02-92
جعبه بسته بندی سفارشات

رایگان

 

 


انجام سفارش

گوناگون

 


انگشتر

گوشواره

دستبند

گردنبند

سرویس و نیم ست

 

 

 

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به فروشگاه اینترنتی بازاردان.کام میباشد

www.bazardan.com