گلچین طنز 2

 

 

روحانی مچکریم ...
عصر ایران - به دنبال پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و جشن های مردم در خیابان های شهرهای ایران در روز شنبه (25 خرداد) و بعد از آن پیروزی تیم ملی فوتبال ایران بر کره جنوبی و صعود به جام جهانی، کاهش قیمت دلار ، طلا ، خودرو و ... صفحات طنزی در واکنش به اتفاقات ایجاد شده است.

صفحات " روحانی مچکریم" (روحانی متشکریم)، " شیخ خوش قدم" از جمله این صفحات هستند.

- حتی شامی های مادر هم خوشمزه تر شده اند
روحانی مچکریم


- لب پنجره نشسته بودم یهویی دیدم یه هلیکوپتر اومد بالا ساختمونمون و یه مامور نیرو انتظامی با عملیات راپل اومد رو پشت بوم دیش ماهواره مونُ تنظیم کرد و رفت Smile)
روحانی مُچکریم


-الان پشه اومد بهم گفت :
سلام ، نیشت بزنم ؟
گفتم نه عزیزم مرسی ...
گفت خواهش میکنم و رفت !
پشه ها چه با ادب شدن !
روحانی مچکریم- لباسام دیگه بوی سیگار نمی گیرند
روحانی مچکرم .- می گن تو دوره ریاست روحانی ،
وقتی سر کلاس خوابت برده ،
استاد می یاد پتو می ندازه روت....
روحانی مچكريم


- عاقد: برای بار آخر میپرسم عروس خانوم بنده وکیلم
عروس: با اجازه بزرگترها و آقای روحانی بعله ! Smile)
داماد: روحانی مچکریم Smile)
-ﻣﺜﻞ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﮐﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯼ ﺗﻮ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺯﺩﻩ ﺯﯾﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﮔﻔﺘﻪ :
ﭼﻨﮓ ﭼﯿﻮﻧﮓ ﻫﻮ ﻓﻨﮓ ﭼﺎﻧﮓ ﻫﯿﻮ ﻓﺎﻧﮓ ﭼﻮ ﻓﻨﮓ ﭼﯿﺎﻧﮓ ﻫﻮﻧﮓ ﻓﻮ ﺟﯽ ﺳﯿﻮﻧﮓ ﻫﻮﻧﮓ ﺳﺎﻧﮓ ﺳﻮﻧﮓ ﻓﻨﮓ .
ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ :
ﭼﺎﻧﮓ ﻓﻨﮓ ﺳﻮ ﻟﯽ ﺳﯿﻮﻧﮓ ﻭﻭ ﭼﻨﮓ ﭼﯿﻮﻧﮓ ﻫﯽ ﺳﺎﻧﮓ ﭼﻮﻧﮓ ﻓﻨﮓ ﻫﺎﻧﮓ ﺳﯿﻮﻧﮓ ﻫﻨﮓ ﻭﻭ
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺍﺷﮑﻢ ﺩﺭﺍﻭﻣﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺍﻭﻧﺠﺎﯾﯿﺶ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :
" ﺳﺎﻧﮓ ﭼﻮﻧﮓ ﻓﻨﮓ ﻫﺎﻧﮓ ﺳﯿﻮﻧﮓ ﻫﻨﮓ ﻭﻭ " ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩ .
روحانی مُچکریم


-عَز وَختی روحــانی رعیس جمهور شد
ضبطِ ماشــــینم فَقَد شاد میخونه
روحانی مُچَکِریـــم


-خدایی ایــــــن یِکی رو راســت میگــم
از وقتــی روحــــانی رییس جمهـــور شد
عکـس هـــــام خـوب لایک می خورن
روحانی مُچکریم


-تیکه های آخر رانی آناناس راحت در میاد
روحانی مچکریم- از وقتی روحانی رای آورده ویندوز لپ تاپـم زودتر لود میـشه !
روحانی مچکریم


- از وقتی روحانی رای آورده موقع سرما خوردگی بینیم کیپ نمیشه
مچکریم روحانی


- رفتم بنزین بزنم وقتی پول دادم به یارو 4900 برداشت بقیه رو پس داد اشک تو چشام جمع شده بود یه نگاه به اسمون کردم گفتم روحانی
یارو برگشت گفت خفه شو گازوئیل زدی Neutral- دیگه وقتی برام خواستگار میاد سینی چایی تو دستم به حالت بندری نمیلرزه
مچکرم روحانی...دختر دم بخت محل


- قدیمترها لحن مردها:
گستاخی مکن زن!! طعام را بیاور
امــا اکنون :
عسلم امشب ظرفا نوبت منه یا تو
روحانی خانوما مچکرن :>


- امروزصبح برای اولین بار زودبیدار شدم و رفتم نون خریدم...
بابام بهم خندید و روشو کرد اون طرفو گفت:
مچکریم روحانی


- هرجا سخن از تچکر است، نـام روحانی می درخشد Smile)


- امروز براى اولين بار ديدم يه نيسان راهنما زد و با احتياط پيچيد
روحانى مچكريم- ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺳﻮﺍﻻﺕﮐﻨﮑﻮﺭ ﻫﻢ
ﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪﻩ ! ﮐﻨﮑﻮﺭﯼ ﻫﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .
ﻣﺜﻼ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﻫﻨﺮ؟


ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺳﯿﻨﻤﺎ؟
· ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺩﺷﺖ
· ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﮔﻠﺰﺍﺭ
· ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﻠﻔﺰﺍﺭ
· ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﭼﻤﻨﺰﺍﺭ


ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺳﯿﻨﻤﺎ؟
· ﺭﺿﺎ ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﺎ
· ﺭﺿﺎ ﻓﻮﻟﮑﺲ
· ﺭﺿﺎ ﮊﯾﺎﻥ
· ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻭﺭ


ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻤﻞ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ؟
· ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﻣﯿﻨﻮ
· ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﮔﺮﺟﯽ
· ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﺳﺎﻗﻪ ﻃﻼﯾﯽ
· ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺴﻞ


ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﺯﻥ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺳﯿﻨﻤﺎ؟
· ﻫﺪﯾﻪ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ
· ﮐﺎﺩﻭﯼ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ
· ﭼﺸﻢ ﺭﻭﺷﻨﯽ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ
· ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ


ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
ﻣﺮﺑﯽ ﻭ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ؟
· ﻋﻠﯽ ﭘﺮﻭﯾﻦ
· ﻋﻠﯽ ﺷﻬﯿﻦ
· ﻋﻠﯽ ﻣﻬﯿﻦ
· ﻋﻠﯽ ﻧﮑﯿﺴﺎ


ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ
ﺗﻠﺴﮑﻮﭖ
ﻭ ﻣﯿﮑﺮﻭﺳﮑﻮﭖ؟
· ﻋﺪﺳﯽ
· ﮐﺎﭼﯽ
· ﻓﺮﻧﯽ
· ﺳﺮﺷﯿﺮ ﺑﺎ ﺩﻭﻍ


ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻣﺎﺩﻩ؟
· ﯾﺨﭽﺎﻝ
· ﺑﺨﺎﺭﯼ
· ﺁﺑﮕﺮﻣﮑﻦ
· ﮔﺎﺯ
مچکریم روحانی..

 

چند نفر گفتن سر جلسه کنکور يه روحانی با عمامه سفيد و عبا مشکى بهشون تقلب رسونده!!

روحانی مچکــــــــــریم-عکس میندازم چشام قرمز نمیافته Smile)
روحانی مچکریم

- از وقتی روحانی رییس جمهور شده گوشیم بیشتر شارژ نگه میداره.
روحانی مچکریم

- ﻣﻦ ﺍﻟﺎﻥ ﮔﺸﻨﻤﻪ، ﻫﯿﭽﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ
ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﻭﺿﻌﺸﻪ
ﺩﮐﺘﺮ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺎ!؟

- یه عده ای اعتراض دارن: شبا که میخوابیم چرا روحانی چراغو برامون خاموش نمیکنه و اینا ... باید بگم که الان فصل امتحاناته و آقای روحانی درگیر پاس کردن واحد و نمره گرفتنه Neutral
آدمای بی ملاحضه!
.
.
.
روحانی مچکریم!

- رفتم هندونه خريدم، بازش كردم دیدیم سفيده، روحاني از تو بعيد بود...
این بود جواب اعتماد ما به شما ؟؟؟؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

عاقای روحانی لُـــدفن منو فردا ساعت هشت و رُب بیدار کن Smile))))

.

.

 


شیوه خرید کوکا کولا در شیراز

سلام کــاکو، کوکــا کولام داری؟

- ها کــاکو. کوکــام هَس . هــــــمون جُو وردار . .

- کو؟ ایکه کــاکــائوئه کاکو !!!

- نه کاکو، پشتِ کــاکــائوا کوکــان Smile))

به درجه ای از عرفان رسیدم که،
قبل از اینکه اس ام اسو باز کنم میدونم ایرانسله NeutralVery Happy


ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺱ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ : ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺏ ﻣﺜﻪ ﺟﺎ ﭘﺎﺭﮐﻪ !.... ﻣﮕﻪ
ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﺸﻪ

 


ﺣﺎﻻ ﻓﺮﺿﺎ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪ ...
ﮐﺪﻭﻣﺘﻮﻥ ﭘﺎﺭﮎ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻠﺪﯾﺪ؟! ؟

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.دوست دخترم بهم اس.ام.اس داده:

همه چیز بین ما تموم شده، میخوام ترکت کنم!

.

.
دو دقیقه بعد دوباره اس.ام.اس زده:

ببخشید عزیزم! شماره رو اشتباه زدم!

.

.
یعنی هنوزم هنگم!!

جــاتون خـالــی یــه شــب رفتــیم یــه کبــابــی،
تـابـلــو بــزرگ زده بــود کـــه: ۱۰۰٪ گوسفـــندی
بعــد خوردن کبـاب فهمـــیدم منظـــورش بــه مـــن بـــوده کـــه ۱۰۰٪ گوسفــــند بـــودم کـــه اونجــا رفتـــــم
--------------------------------------------------------------------------

 


توصیه بابام به من موقع رانندگی
سر کوچه ها یواش تر بپیچ ؛شاید یکی بی شعورتر از تو پیدا شد که از اونور بیاد Neutral
-------------------------------------------------------------------

 


اعتراف میکنم یه بار تو دانشگاه رفتم سمت دانشکده کشاورزی!
دیدم پشت دانشگاه یه مزرعه کوچیک گوجه فرنگیه...!
تا شروع کردم به خوردن یه دختره داد زد:
پروژه پایان ترممو نخور کصافط!!!

----------------------------------------------------------------------

 


ملت از خونه زنگ میزنن بیرون غذا سفارش میدن،
من از بیرون زنگ میزنم خونه سفارش میکنم غذامو نخورن...
-------------------------------------------------------------------------

 ﺗﻌﺎﺭﻑ ﻛﻪ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ، ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻓﺪﺍﻯ ﺳﺮﺕ، ﻳﻪ ﺧﺎﻙ ﺑﺮ ﺳﺮﺕ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﻭ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ..!
--------------------------------------------------------------------------

 


آیا از خشکی پوست رنج می‌ برید ؟
خجالت نمی‌کشید ؟ اینم شد درد ؟!
--------------------------------------------------------------------------

 


صادقانه‌ترین تبلیغی که تو این چند سال دیدم بنر (Banner) شهرداریه ؛
که نوشته: هر شهروند؛ یک درخت!!!
--------------------------------------------------------------------------

 ﺩﻡ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﻟﻢ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﺭﻭ ﯾﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ...
ﯾﻪ دخترﻩ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ: ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮﺩﺗﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﺑﺎﺗﻪ؟
ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻬﺶ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ: ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﯽ ﺗﻮ ﻫﻢ ﯾﮑﯿﺸﻮ ﺩﺍﺷﺘﯽ؟
ﺳﻮﯾﭽﺸﻮ ﺩﺭآﻭﺭﺩ ﺳﻮﺍﺭﺵ ﺷﺪ ﻭ ﺭﻓﺖ !!!

......


از اون موقع ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺍﻻﻧﻢ ﺗﺤﺖ ﺩﺭﻣﺎﻧﻢ

 


روزی شیخ را گفتند با "ماتیز" برای ما جمله بساز
شیخ چپ نگاهی به مریدان انداخت و فرمود
آیا میتوانم جمله را به بلاد کفر بگویم؟؟
مریدان همه موافقت نموده و از این فضل شیخ جامه ها در دست گرفتند و آماده دریدن شدند
شیخ ناگهان بفرمود : " ماتیز یور نیم "
مریدانی که درآن لحظه نزد شیخ بودند جامه به جامه آفرین تسلیم نمودندی و در گذشتند؛
یکی از مریدان که تافل ای بی تی را با نمره 110 اخذ نموده بود چنان جامه خود درید که زمین زیر پایش از هم شکافت

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

ديدين صبحا که بيدار ميشين بعدش يه لحظه دوباره ميخوابين،
بيدار که ميشي ميبيني ۳۰دقيقه گذشته…؟؟؟
حالا تابلوئه که ۵دقيقه بيشتر نخوابيديا ! فکر ميکنن ما خريم… !!!
❤♡❤♡❤❤♡❤♡❤

 


يارو صبح تا شب تو خيابون مخ ميزنه، شب تا صب تو فيس بوک...
بعد ميگه دنبال نيمه گمشده ام ميگردم!!
آخه لامصب پازل هزار تيکه هم بودي تا حالا تموم شده بود!!!
❤♡❤♡❤❤♡❤♡❤

 


بابابزرگم باغ داره امروز واسمون گوجه اورده بود، برگشته به مامانم ميگه:
گوسفندام ديگه گوجه نميخورن اوردم واسه شماNeutral
❤♡❤♡❤❤♡❤♡❤

 


چند وقت پيش تولدم بود
جشن گرفته بوديم دختر خواهرم 4 سالشه گفت دايي امین ميخوام به مناسبت تولدت برات شعر بخونم اين شعر تقديم به تو
قيافه من در اون لحظه: ^_^
گفتم بخون دايي
گفت:
سلام سلام عزيزم
گوساله تميزم
دمبت سفيد و آبي
پشکل نريز رو قالي
❤♡❤♡❤❤♡❤♡❤

 


رفيقم اومده خونمون ! وضو گرفته ميخواد نماز بخونه ! مي پرسه قبله کدوم طرفه ؟!
ميگم : ميخواي نماز بخوني ؟!
ميگه نه ميخوام ديش ماهوارتو تنظيم کنم !
❤♡❤♡❤❤♡❤♡❤

 


يارو 95 سال عمر کرده بعد که مي ميره مينويسن: به ديدار حق شتافت !! خو اين کجاش شتافته؟ اينو که به زور بردن
والااااا
❤♡❤♡❤❤♡❤♡❤

 


ما به يکي گفتيم خدا به زمين گرم بزنتت، نام برده الان روي شن هاي سواحل جزاير قناري داره آفتاب مي گيره، فکر کنم سوءتفاهم شده به خدا!
❤♡❤♡❤❤♡❤♡❤

 


امروز رفته بودم پشت بوم كه آنتن تلويزيونون رو تنظيم كنم، با موبايلم شماره خونه رو گرفتم به بابا ميگم: الو، بابا خوبه؟
بابا هم ميگه : مرسي همه خوبن شما خوبين؟
خانواده خوبن؟
ببخشيد بجا نياوردم.
❤♡❤♡❤❤♡❤♡❤

 


والا ما يادمونه تو مدرسه با گوجه سبز کلهء همديگرو نشونه ميگرفتيم، حالا شده کيلويي ۱۸ هزار تومن!
❤♡❤♡❤❤♡❤♡❤

 


شما دختر جوونا يادتون نمياد!!!
.
.
.
.
.
ولي يه زماني دخترا خواستگاراشون رو رد ميکردن !!

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.


❤♡❤♡❤❤♡❤♡

 

 

 

 


بچه بودم، بابام منو برده بود مسجد، امام جماعت هم پير بود آروم آروم نماز ميخوند، منم حوصله ام سر رفته بود پا شدم رفتم بالاي منبر ميکروفونو ورداشتم، شروع کردم به خوندن شعراي مهد کودکمون، کل مسجد داشتن همراه با لبخند مليحي به نمازشون ادامه ميدادن...


يهو ديدم بابا نمازو ول کرده اينهو پلنگ گرسنه داره مياد سمتم، منم که به شدت احساس خطر ميکردم فرارو به قرار ترجيح دادم و بابا بدو من بدو، منم که ريزه ميزه بودم از بين نماز گزارا سريع رد ميشدمو داد ميزدم: کمک اين بيناموس (تازه ياد گرفته بودم) ميخواد منو بزنه!! ،
چند نفر که اصن افتاده بودن کف مسجد ريسه ميرفتن، بقيه هم در حال ذوق کردن بودن، اين ماراتون حتي تو تامو جري هم بي سابقه بود تا اينکه بابام منو گرفتو تا ميخوردم منو زد...

 

یــه بـار مـاشـیـنو بـرداشـتـیـم و بــا بـچـه هـا رفـتـیـم بـیـرون....حـالا صـدای ضـبـط تـا آخـر زیـاد هـمـه هـم داشـتـیـم مـی رقـصـیـدیـم تـو مـاشـیـن، خـلاصـه یـهـو یــه افـسـرِ جـلـومـون رو گـرفـت گـفـت بـزن بـغـل...


مـنـم به بـچـه هـا گـفـتـم ادای ایـن بـچـه بـاحـالا و بـا مـعـرفـتـها رو در بـیـاریـن بـیـخیال شـه جـریـمـه نـکـنـه


خـلاصـه پـلـیـسـه گـفـت: ایـن چـه وضـع رانـنـدگـیـه؟ مـاشـیـن بـایـد بـخـوابـه پـارکیـنـگ!!!
یــهـو مـنـم کـف و تـف قـاطـی کـردم گـفـتـم مـیـدونـی مـن کـیـم؟؟؟ اصـلا حـواسـت هـسـت بـا کـی داری حـرف مـی زنـی؟ بـگـم کـیـم؟؟؟ بــــــگـــــــم؟؟؟


رفیـقام هـم اومـدن جـلـو دهـنـمـو گـرفـتـن گـفـتـن بـیـخـیـال نـگـو بـهـش گـنـاه داره اخــراج مـیـشه....
افـسـره هـم رنـگشـو بــاخـت و آب دهـن قـورت داد گـفـت: نـه نـمـیـدونـم، بـبـخـشـیـد شـمـا کـی هــسـتـیـن؟؟؟


مـنـم بـا یـه صـدای خـسـتـه بـش گـفـتـم: مــن یــه پــرنــدم، آرزو دارم تـــو بــاغــم بــاشــی...
مــن یــه خــونــه ی سـرد و تــاریــکــم......(بـچـه هـا هـم دس مـیـزدن)


هـیـچـی دیـگه هـمـگـی دور هــم بـا افـسـره کـلـی خـنـدیـدیـم و گـفـت بـاهـاتـون کـلـی حـال کـردم بـچـه هـای بـاحـالـی هـسـتـیـن آخـر سـر هـم 50 تـومـن جـریـمـه شـدیـم و مـاشـیـن هـم رفـت پـارکـیـنـگ و بــانـدهـاش هـم بـاز کـردن و خــودمـون هـم بـردن تست اعـتـیـاد دادیـم و هــمـه چــی بـه خـیـر و خـوشـی تـمـوم شـد!!!!

یارو تو اتوبوس كبريت ميخواسته به بغلي ميگه :
اسمت چيه ؟
: يوسف
: به به، شغلت چيه؟
: زنبور دار
: به به ، چه شغل باحالی ، كجا ميري؟
:اهواز
: عجب جايي! ببخشيد كبريت دارين؟
: نه
: نه و نكمه ، يوسف هم شد اسم! پدرسگ پشه باز، سگ توي اين گرما ميره اهواز!!

به مامانم میگم موهام میریزه، میگه کمتر برو اینترنت !!!
خواستم بگم اگه دردی، مرضی، سرطانی چیزی دارین بگین از مامانم بپرسم دلیلش چیه !!!

امروز به داداشم میگم : کلاغه برام خبر اورده که سیگار میزنی ...
داداشم میگه : تو چی می زنی که می تونی با پر نده ها صحبت کنی؟؟


مادر بزرگم اومد خونمون بعد کولر گازیمونو دید و گفت :
ننه ( با صدای لرزون ) این کولرا اگه گازیه چرا با برق کار میکنه ٬
اگه برقیه چرا آب ازش میچکه؟!!!
دیدم راست میگه...

 


وقتى يه دختر بهتون ميگه خوش بگذره يعنى:
بى من برى زير تريلى

 

ﺍﮔﻪ ﭘﺴﺮﯼ ﻭ ﭘﯿﺪﺍﮐﺮﺩﯼ ﮐﻪ:
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﺶ ﺗﮏ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ
ﻫﺮﻭﻗﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻗﻠﻘﻠﮑﺖ ﻣﯿﺪﻩ
ﺗﻮ ﺩﺍﺷﺒﻮﺭﺩﺵ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﺳﺘﯿﻞ ﺩﺍﺭﻩ...
.ﭘﺪﺭ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻠﺪ ﺷﺪﻩ
ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺑﻬﻢ ﺑﺰﻥ

 


ﺑﻨﻈﺮﻡ ﺍﺻﻼ ﺟﺎﻟﺐ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮ ﺁﺩﻡ ﺍﺯ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﺳﺮﺩﺭ ﺑﯿﺎﺭﻩ .
ﻣﺜﻼ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﯽ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟
ﺑﮕﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻭﯾﻨﺪﻭﺯ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﮑﻨﻢ!
ﻧﺼﻒ ﺟﺬﺍﺑﯿﺖ ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻨﮓ ﺑﻮﺩﻧﺸﻪ

عاقا نمیدونم چرا بعد شبای قدر همش حس ازدواج دارم
خدا میدونه چند نفر منو از خدا خواستن


"بیرون چه بادى خنكی میاد"
مقدمه چینی یک پدر واسه خاموش کردن کولر))))))))))))))

 

به سلامتی مادری که اگـه ۱۰۰ تـا پـریز خالی هم باشه
برا وصل کردن جاروبرقی ، گوشی تو رو از شارژ در میاره !

 


فقط تو ایرانه که بیسکوئیت رنگارنگ و آدامس موزی خودشون به عنوان یه واحد پول مستقل به حساب میان!

یه روز گاو پاش میشکنه دیگه نمی تونه بلند شه ، کشاورز دامپزشک میاره . دامپزشک میگه اگه تا 3 روز گاو نتونه رو پاش بایسته گاو رو بکشید.

گوسفند اینو میشنوه و میره پیش گاو میگه بلند شو بلند شو، گاو هیچ حرکتی نمیکنه... روز دوم باز دوباره گوسفند بدو بدو میره پیش گاو میگه بلند شو بلند شو رو پات بایست باز گاو هر کاری میکنه نمیتونه بایسته رو پاش.... روز سوم دوباره گوسفند میره میگه سعی کن پاشی وگرنه امروز تموم بشه نتونی رو پات وایسی دامپزشک گفته باید کشته شی .

گاو با هزار زور پا میشه..

صبح روز بعد کشاورز میره در طویله و میبینه گاو رو پاش وایساده از خوشحالی بر میگرده میگه گاو رو پاش وایساده جشن میگیریم ...گوسفند رو بکشید

نتیجه اخلاقی:
خودتو نخود هر آشی نکن

به نظر شما گوگل پسره یا دختر؟


خب اون بدون شک دختره،
چون اجازه نمی ده یه جمله ای رو کامل کنی،
از همون اول شروع می کنه به حدس زدن،
و همچنان حدس زدن،


لامصــب بعضی وقتا حدسایی میزنه که دهن آدم وا میمونه،
مخصوصاً وقتی یکی کنارت نشسته باشه!!!

بس که بد می گذرد زندگی اهل جهان


مردم از عمر، چو سالی گذرد عید کنند

.

.

.


ﺩﯾﺪﯾﻦ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻤﺎ پسره ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ ﻣﯿﺮﻩ ﻟﺐ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﯾﻪ دختره ﻣﯿﺮﻩ ﮐﻨﺎﺭﺵ ؟!
اینا همش ﭼﺮﺗﻪ …
ﻣﻦ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺭﻓﺘﻢ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﺳﮓ ﺩﻧﺒﺎﻟﻢ ﮐﺮﺩﻥ
.........................................................................................................

 


دقت کردین
خانوم ها چه اسمای سختی واسه لباسا و کاراشون دارن ؟ تاپ، مینی ژوب، مانیکور، پدی کور، بیکینی، شومیز، ماکسی....


مال ما آقایون دیگه پیچیده ترین اسمش عرق گیره!!!
یه همچین موجوداتِ ساده زیستی هستیم

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

 


........................................................................................................

 

 

 

 

 


چقدر خوبه وقتي که داري جوجه کباب درست ميکني خودش بچرخه و بگه : اينجام بسشه… اينجام داره میسوزه… اينجام نپخته …
اين دانشمندا چيکار ميکنن پس ؟ الکي دارن فقط حقوق ميگرن !!!!
........................................................................................................

 


این یک پست تبلیغاتی است .
آیا از صبح تا شب درجوک واس ام اس و اینترنت علاف هستید ؟
آیا هر روز شما مثل روزهاى دیگر است ؟
آیا هیچ پیشرفتى ندارید ؟
.
.
ما هیچ پیشنهادى براى شما نداریم !!
خدا شاهده ما هم مثل شماییم
.....................................................................................................

 


یکی از فانتزیام همیشه این بود تو سیستم عامل ویندوز
یک مشکلی پیدا کنم بفرستم براشون
بعد بیل گیتس زنگ بزنه بگه مهندس لطفا بیا امریکا تو مجموعه
من ، دخترمم میدم بهت کنیزت باشه تا آخـــــر عمرش.
خونه ماشین پول همه چی میدم بهت

منم بعد یک دقیقه سکوت بگم:
دلم میخواد ، اما من متعلقم به این مردم هستم
.......................................................................................................

 


یکی از عادت های بابام اینه که خیلی رسمی اس ام اس مینویسه
اس ام اس داد : سر را خود یک عدد ماست بگیر و به خانه بیاور!!!

منم جواب دادم :
چشم پدر چه نوع ماستی برای میل کردن مد نظر دارید؟؟
آیا ماست سون میتواند مطابق سلیقه ی خاص شما باشد؟
یا گونه ی دیگری خریداری کنم؟

زنگ زد بهم گفت بی شعور ادای منو در میاری؟؟
فقط منتظرم برسی خونه میدونم چیکارت کنم!!
.
.
هم اکنون پاسی از شب گذشته و من با یک سطل ماست در خیابان نشسته ام
..................................................................................................

 


من همون موقعی که بعد 10ساعت کوهنوردی رسیدیم به قله
و به سرپرست گفتم که حالا باید چیکار کنیم؟ گفت باید
برگردیم، فهمیدم کوهنوردی ورزش اسکلاست

امروز به دختر همسایه بغلیمون گفتم: امسال سعادت نداشتیم نذری شما رو بخوریم...
برگشته بهم می گه: سعادت نمی خواست، اگه قد یه نخود شعور داشتی و تو این 15 سال یه بار به جای «خدا قبول کنه» یه گل رز می ذاشتی تو ظرف و پس می دادی الان با 4 تا توله هامون پای دیگ بودیم!

 

 

بچه بودیم مارو می ذاشتن رو پاشون اونقد تکون می دادن تا سرگیجه بگیریم بخوابیم!
الان دکترا می گن این کارو نکنین، مغز بچه جابجا می شه!
خب حالا تکلیف این مغز جابجا شده ما چیه؟ مغز ما کجامونه الان؟ رسیدگی کنین لطفا.

 

 

هر جور بررسی می کنم می بینم تنها کسی که به من نخ داد، قرقره بود

 

 

زندگی همیشه در جریانه، ولی مشکل اینجاست که ما رو در جریان نمی ذاره

 

 

داشتم رپ گوش می دادم بابام گفت: این کیه صداش مثل صدای لوله بخاریه؟
گفتم: «هیچکس»
یدونه زد پس گردنم گفت به پدرت جواب سربالا نده احمق بی تربیت!

 

 

مقصد مهم نیست.

مسیر هم مهم نیست

حتی خود سفر هم چندان مهم نیست؛

این همسفره که خیلی مهمه

 

 

یارو پدرش تو بستر مرگ بوده می گه بیا بشین کنارم کارت دارم
بعد یه چوب می ده دست پسرش. پسره هم که می خواسته ذکاوتش رو نشون بده قبل از حرف زدن پدرش چوب رو می شکنه. پدره سکته می کنه درجا می میره.
مامانش می گه خاک تو سرت این نی از هفت نسل قبل دست به دست به پدرت رسیده بود!


 

پشت چراغ قرمز یه گدایی اومده کنار ماشین
می گم برو اونور پول ندارم، می گه نمی گفتی هم از قیافت معلوم بود!

به یارو گفتن بیا فلان شرکت، 15 روز کار 15 روز استراحت ماهی 400 هزار تومان. یارو یه کمی فکر کرد گفت: نمیشه اون 15 روز هم نیام ماهی 200؟!

الان که نه کولر روشنه نه بخاری، باباها نمی دونن باس دقیقا چیکار کنن تو خونه؟ هی الکی راه می رن و در کابینتا رو باز و بسته می کنن

 

داداش دوستم رفته مسافرت ماشینشو یه هفته داده دست دوستم باشه. اونوقت داداش من وقتی می ره بیرون شلوارکشو قایم می کنه که نکنه من بپوشمش!
از داداش هم شانس نیاوردیم

 

به بابام می گم دلم گرفته، می گه چاه بازکن تو کابینته
یعنی محبت تو خانواده ما موج می زنه

 

شونه آدم که هیچی،
شونه تخم مرغم پیدا نمی شه، سرمونو بذاریم روش یه کم گریه کنیم


قبل از ازدواج:
پدر: برو خونه شوهرت هر غلطی خواستی بکن!


بعد از ازدواج:
شوهر: فک کردی خونه باباته هر غلطی خواستی بکنی؟!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

به سگها محبت کنی باهات دوست میشن
به آدما محبت کنی سوارت میشن
اما اگه به خرمحبت کنی اصلاَ براش فرق نمیکنه !
بس که ثبات شخصیت داره این بزرگوار

جدیدا فیس بوک شده مثل داهات
همه همدیگرو می شناسن!


گفت وگوی کاملا جدی بین دو دختر در تاکسی:
اولی: مربی تئاترمون قبلا دستش تومور داشته
دومی: تومور مغزی؟!
اولی: نمی دونم ... اونشو نگفت

یکی تعریف میکرد:
یه روز حوصله م سر رفته بود. به یه شماره نا شناس اس دادم گفتم:
من جسدو میارم همونجا پولو میگیرم!
طرف جواب داد:
قرارمون عوض شد؛ دفنش کن.
فقط دستشو قطع کن بیار برام تا مطمئن بشم کشتیش!
ترسیدم گوشیم رو خاموش کردم!
مردم روانی شدنا.

عصر حجر، عصر اطلاعات، عصر ارتباطات، عصر فن آوری، عصر دیجیتال و ...

همه اینا ثابت میکنن که پیشرفت بشر همیشه در عصر صورت گرفته و از صبح زود بیدار شدن آدمی به جایی نمیرسه

 

 

ما بدبختی رو بوسیدیم و گذاشتیم کنار............
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
حالا ول کن نیست ، میره و میاد میگه بوس بده...

سه تا يارو ميرن دزدي ، صابخونه بيدار ميشه و هر کدوم ميرن تو يه گوني قايم ميشن!
صابخونه مياد و به گوني اول لگد ميزنه..صداي نون خشک در مياره!
به دومي لگد ميزنه .. صداي گردو در مياره!
به گوني سوم لگد ميزنه … هيچ صدايي در نمياد..
دوياره محكمتر لگد ميزنه … باز صدا نميده !
دفعه سوم که لگد ميزنه ، يارو با عصبانيت مياد بيرون
ميگه بابا … آرده ، آرد !… آرد صدا نداره ! نفهم !

 

امروز تو ایستگاه اتوبوس یارو اومد از این اسپایدرمن چسبونکی ها بفروشه
پرتش کرد بخوره به شیشه همه ببینن، صاااااااااف خورد تو صورت من!
3 نفر از کسایی که دیدن خریدن عوضیا

 

 

 

ﺍﮔﻪ ﺭﮒ ﻏﯿﺮﺕ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺑﮕﯿﺮﻩ
.
.
.
ﺣﺘﯽ ﺳﻮﺳﮏ ﻫﻢ ﺟﻠﻮﺩﺍﺭﺵ ﻧﯿﺴﺖ

 

 

 

مورد داشتیم رفتن خواستگاری …
داماد ، برادر عروس رو با خود عروس اشتباه گرفته !!!!

 

 

 

تبلیغ جدید شركت سایپا : حادثه و هیجان را با ما تجربه کنید؛ شاد بروید شادروان برگردید…


میرن ۱۰۰۰ متر زیر آب به ماهیه سیخ میزنن، گاز که میگیره میگن ببینید چه خطرناک و وحشیه؟
بعد اسم برنامه رو میزارن جستجوی هیولا...

هیولا تویی، ول کن زبون بسته رو!

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

نظرات خود را به

morshedi2001@yahoo.com

ارسال نمائید

 

 

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به فروشگاه اینترنتی بازاردان.کام میباشد

www.bazardan.com